Oświetlenie Hotelowe

Oświetlimy każde wnętrze!

Copyright YourCompany Co. 2012

O nas

Modern Lighting jest producentem oświetlenia specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości lamp hotelowych i opraw oświetleniowych. Oferujemy lampy i oprawy oświetleniowe specjalnie dla hoteli, moteli, sanatorium, instytucji, restauracji, barów, klubów, kawiarni, itp. Nasze lampy hotelowe i oprawy oświetleniowe zostały użyte w wielu hotelach oraz motelach zarówno w Polsce jaki i poza granicami kraju w tak wymagających rynkach jak Niemiecki czy Szwedzki. Możemy również poszczycić się wykonaniem lamp do Dubaju. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji lamp i opraw oświetleniowych dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Możemy wyprodukować niestandardowe lampy i oprawy oświetleniowe z rysunków projektowych, obrazów lub szczególnych wymagań. Możemy modyfikować istniejące elementy w naszej linii do konkretnego koloru i rozmiaru na potrzeb projektu, jak również tworzyć nowe niestandardowe  zaprojektowane lampy i oprawy oświetleniowe.  Posiadamy biuro projektowe i możemy zaoferować szkice koncepcyjne na życzenie.  Ścisła współpraca z projektantami wnętrz specjalizujących się w projektowaniu hoteli pozwoliło nam zrozumieć, jakie są potrzeby naszych klientów, dlatego projektując musimy dbać przede wszystkim o jakość, estetykę i funkcjonalność. Niemniej ważne przy projektowaniu oświetlenia jest również jego efektywność dla komfortu gości.

About us

Modern Lighting is a lamp manufacturer specializing in manufacturing high quality hotel lamps and light fittings. We offer lamps and light fittings

especially for hotels, motels, restaurants, pubs, bars, offices, nursing homes, coffeehouses etc. Our hotel lamps and light fittings can be found in many hotels and motels in Poland as well abroad, for instance on very demanding markets like Germany or Sweden. We can also be proud of exporting lamps to Dubai. We have over 20 years of experience in lamp and light fitting production for the hotel and catering sector. We can produce custom lamps and luminaires with design drawings , images or special requirements.We can modify existing items in our line to a specific color and size to the needs of the project , as well as create new custom designed lamps and lighting fittings. We have a design office and we can offer conceptual sketches on request. Working closely with interior designers specializing in the design of hotels made us see what are the needs of our customers, so when we design we always think about quality , aesthetics and functionality.  Nevertheless, important for lighting design is also its effectiveness for the comfort of guests.